روز: 26 فروردین 1402

دندانپزشکی زیبایی

کامپوزیت بهتر است یا لمینت ؟

مقایسه دو روش لمینت و کامپوزیت و بررسی مزایا و معایب هرکدام در نهایت با کاپوزیت یا لمینت میتوان دندان های سفید و ردیفی داشت

ادامه مطلب
شماره تماس