كشيدن دندان عقل

محتوای جدول

كشيدن دندان عقل از جمله ابهاماتی است كه در حوزه دندانپزشكی برای عموم مردم مطرح است و شايعات گوناگونی پيرامون آن مطرح است. در اين مقاله قصد داريم در مورد اين مطلب صحبت كنيم كه آيا كشيدن دندان عقل ضروری و واجب است يا خير؟

دندان عقل

در بين دندان های دائمی آخرين دندانی كه رشد می كند دندان عقل است كه معمولا در فک بالايی دو عدد و در فک پايينی هم دو عدد دندان عقل رشد می كند. تعداد دندان عقل در افراد مختلف متفاوت است و در برخی از افراد اصلا دندان عقل رشد نمی كند. وجود يا عدم وجود دندان عقل همچنين تعداد آن ارتباطی با سلامتی افراد ندارد و معمولا اين دندان ها از سن 16 تا 25 سالگی رشد می كنند. نكته جالب اين است كه در بسياری از افراد دندان عقل به دليل نبود فضای كافی به صورت نهفته رشد می كند. همين موضوع تعيين كننده نكشيدن يا كشيدن دندان عقل است به طوری كه اگر دندان عقل به صورت نيمه و يا نهفته رشد كند بايد كشيده شود اما اگر همانند ساير دندان ها رشد كند نيازی به كشيدن آن نيست. البته به شرط آن كه بهداشت دهان و دندان به خوبی رعايت شود كه متاسفانه اين موضوع در مورد دندان های عقل معمولا رعايت نمی شود يعنی به دندان های عقل درست مسواک زده نمی شود به همين جهت معمولا توصيه می شود كه اين دندان ها كشيدن شود. البته در مواقعی دندان هايی از دست داده ايم مثلا 6 يا 7 دندان از هر دد فک از دست داده ايم، دندان های عقل می توانند جايگزين مناسبی برای اين دندان ها باشند لذا در چنين شرايطی بهتر است دندان های عقل كشيده نشود.

يكی از معضلاتی كه گاهی البته دندان های عقل ايجاد می كنند بهم ريختگی يا كج شدن دندان های كناری است.؛ در افرادی فک شان كوچک است دندان عقل به صورت نهفته رشد می كند اما گاهی پيش می آيد كه با وجود كوچک بودن فک، دندان عقل به صورت كامل رشد می كند كه در چنين شرايطی باعث كج شدن دندان های كناری می شود كه در اين صورت هم دندان های عقل بايد كشيده شود.

نمايی گرافيكی از دندان نهفته
نمايی گرافيكی از دندان نهفته

به علت اينكه نكات بهداشت دهان و دندان به خوبی در مورد دندان های عقل اعمال نمی شود اين دندان ها دچار پوسيدگی می شوند و متاسفانه اين پوسيدگی به دندان های كناری سرايت می كند به همين جهت اگر بهداشت دهان و دندان را به خوبی رعايت نمی كنيد بهتر است دندان های عقل را بكشيد.

در مورد اين سوال كه بهترين سن برای كشيدن دندان عقل چه سنی است بايد گفت كه بهتر است دندان های عقل تا قبل از 21 سالگی كشيده شود البته اگر تا اين سن دندان های عقل رشد كرده باشند. در مواردی ممكن است ديرتر از اين سن دندان های عقل رشد كنند كه در خصوص اين افراد شرايط متفاوت است. در هرحال بهتر است اين دندان در سنين پايين كشيدن شود زيرا با افزايش سن ريشه دندان محكم تر يا به قولی قطورتر می شود كه در اين شرايط با سختی می توان دندان عقل را خارج كرد.

در مورد دندان نهفته هم اگر بخواهيم بيشتر توضيح دهيم بايد گفت كه در صورتی كه در فک فضای كافی وجود نداشته باشد دندان عقل به صورت كامل رشد نمی كند و پس از مدتی رشد آن متوقف می شود و در فک باقی می ماند كه در چنين شرايطی بايد با جراحی دندان را خارج كرد. لازم به ذكر است كه اگر دندان نهفته جراحی و خارج نشود دچار پوسيدگی می شود و اين پوسيدگی به دندان های مجاور انتقال پيدا می كند. جراحی دندان نهفته چندان موضوع پيچيده ای نيست و اين جراحی شايع ترين جراحی فک و لثه به شمار می رود.

به جز در موارد محدود در ساير موارد معمولا توصيه به كشيدن دندان عقل می شود اما به علت مطرح شدن مولفه های مختلف همچنين شرايط متفاوت افراد بهتر است در خصوص كشيدن دندان عقل حتما با يک متخصص مشورت كنيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شماره تماس